Loading...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  / ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενότητα “Φτιάξε τη δική σου όπερα” απευθύνεται στον μαθητή εντός και εκτός σχολείου, στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όποιον του αρέσει η όπερα, αλλά και οι παραστατικές τέχνες ευρύτερα, και θα ήθελε να τολμήσει να φτιάξει και να ανεβάσει τη δική του παράσταση. Δεν είναι ένας οδηγός με βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ή με μεθοδολογίες που αν τις ακολουθήσετε θα φτιάξετε την παράστασή σας, το “Φτιάξε τη δική σου όπερα” είναι περισσότερο μία πηγή έμπνευσης, μία ενότητα με πληροφορίες που σίγουρα θα σου φανούν χρήσιμες σε όλη τη διαδικασία, μία ενότητα που φιλοδοξεί να σας ωθήσει στη δημιουργικότητα χωρίς να σας απασχολεί ο κατάλληλος χώρος, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τα κατάλληλα μέσα. Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο στις προκαθορισμένες γιορτές της σχολικής κοινότητας, αξιοποιώντας συγκεκριμένες ενότητες του υλικού, είτε σε μία μεγάλη τελική παρουσίαση στο τέλος της χρονιάς, ανεβάζοντας μία παράσταση με την τάξη σας, ή ακόμη ως εργαλείο για τα μαθήματα σας μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με αφορμή μία μονάχα ενότητα. Η σκηνή που είναι κρυμμένη μέσα στην τάξη σας σε περιμένει.

Φτιάξτε τη δική σας όπερα λοιπόν, και μη σας τρομάζει ο τίτλος, να θυμάστε πως η όπερα διαρκώς μεταμορφώνεται και περιμένει να σας μάθει πολλά!

Εισαγωγή

Η συγκεκριμένη ενότητα αφιερώνεται στην κίνηση και στην ειδικότητα του χορογράφου. Είναι η ειδικότητα που εστιάζει στην κίνηση των ερμηνευτών τόσο ατομικά, αλλά και συνολικά, διαμορφώνοντας την κίνηση των ρόλων και δημιουργώντας κινητικά μοτίβα, σχήματα και εικόνες, αξιοποιώντας αυτόν τον μη λεκτικό τρόπο έκφρασης. Ένας χορογράφος, δουλεύοντας στενά με τον σκηνοθέτη και τον συνθέτη, είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της κίνησης και την εκμάθηση των ερμηνευτών.

Στην ενότητα της κίνησης θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε τον τρόπο εργασίας και τη δημιουργική διαδικασία που ακολουθεί ένας χορογράφος σε ένα έργο παραστατικής τέχνης, όπως η όπερα και το μουσικό θέατρο.

Πως μπορεί το σώμα να αφηγηθεί ιστορίες χωρίς τη χρήση λόγου; Πως μπορεί το σώμα να ενισχύσει την κατανόηση ενός ρόλου για τον ερμηνευτή και σε ένα δεύτερο χρόνο το βίωμα του θεατή κατά την παρακολούθηση ενός έργου; Ο χορογράφος μιας παράστασης πάντα σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, πρέπει να αναζητήσει τρόπους και να δημιουργήσει μοτίβα κινήσεων των ρόλων και χορογραφίες που θα δώσουν μορφή στο έργο και θα “ζωντανέψουν” τους χαρακτήρες. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, με όρους γνώριμους σε εμάς, ο χορογράφος καλείται να δημιουργήσει ένα κινητικό λεξιλόγιο για κάθε ρόλο. Η στάση του σώματος, οι θέσεις στο χώρο, οι κινήσεις, οι χειρονομίες, ο ρυθμός, η ένταση, η δυναμική, όλα αυτά συνθέτουν το λεξιλόγιο του ρόλου, αλλά και του συνόλου. Αυτά τα στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι αποτέλεσμα μελέτης για τον κάθε ρόλο σε σχέση με το κείμενο και το πλαίσιο (χώρο, χρόνο, κλπ.) που έχει θέσει ο σκηνοθέτης, με στόχο το ολοκληρωμένο “χτίσιμο” των χαρακτήρων, μιας και τα χαρακτηριστικά των κινήσεων (ένταση, ταχύτητα, κλπ.) και συγκεκριμένες χειρονομίες, κινήσεις και θέσεις, μπορούν να φανερώσουν στοιχεία του χαρακτήρα του, βιώματα, αλλά και την ψυχολογία και τη στάση του απέναντι στην εξέλιξη των γεγονότων σε μία ιστορία.

Στην όπερα, τα δεδομένα σε σχέση με την κίνηση μπορεί να γίνουν πιο περίπλοκα. Ο σχεδιασμός της κίνησης, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση με τη δυσκολία του μουσικού έργου. Για παράδειγμα, αν ένας συγκεκριμένος ρόλος έχει να ερμηνεύσει μία πολύ απαιτητική άρια σε κάποιο σημείο του έργου, ο χορογράφος πρέπει να το λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό της κινησιολογίας του, έτσι ώστε η κίνηση να μην δυσκολεύει σωματικά και φωνητικά τον ερμηνευτή. Ωστόσο και στην όπερα με το πέρασμα των χρόνων, παρατηρούμε αλλαγές σε σχέση με την διαχείριση και τον σχεδιασμό της κίνησης, τόσο από τους χορογράφους, όσο και από τους ίδιους τους ερμηνευτές. Δείτε στην ενότητα 8 στις Νέες Τάσεις στην Όπερα, τη συνέντευξη της χορογράφου Μαριάννας Καβαλλιεράτου για τη θέση του σώματος στη σύγχρονη όπερα.

Ας δούμε παρακάτω, κάποιους πιθανούς τρόπους εξερεύνησης της δημιουργικής διαδικασίας που ακολουθεί ένας/μία χορογράφος:

 • ανάγνωση του κειμένου & ακρόαση της μουσικής του έργου
 • συζήτηση με τον σκηνοθέτη του έργου
 • έρευνα γύρω από το χρονικό, χωρικό και κοινωνικό πλαίσιο του έργου / αναζήτηση πηγών έμπνευσης
 • δημιουργία χορογραφικού σχεδιασμού της παράστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  / ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΔΕΩΝ

Δεξαμενή Ιδεών

Στο πλαίσιο μιας ομάδας ή στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης, μπορείτε να επιλέξετε εσείς τον τρόπο που θέλετε να δουλέψετε, είτε σαν μία ομάδα, είτε χωρισμένοι σε υποομάδες ή ακόμη και ατομικά, καθορίζοντας κάποιο μέλος της ομάδας ή μαθητή για την κάθε ειδικότητα.

Ανάγνωση του κειμένου & ακρόαση της μουσικής του έργου

Το συγκεκριμένο πρώτο βήμα είναι ίδιο για όλες τις δημιουργικές ειδικότητες που φτιάχνουν ένα έργο παραστατικής τέχνης. Η κάθε ειδικότητα φυσικά μελετάει το κειμενικό και μουσικό υλικό μέσα από τη δική της οπτική, ωστόσο αυτό το πρώτο βήμα είναι κοινό. Σε πολλές ομάδες, όπως και στην περίπτωση του σχολικού πλαισίου, θα είχε ενδιαφέρον αυτό το πρώτο βήμα να γίνει τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά, με την ανάγνωση και ακρόαση του έργου, καθώς μία τέτοια ομαδική διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει ως μία πηγή μοιράσματος ιδεών, προτάσεων και εξερεύνηση νέων κατευθύνσεων για το έργο. Σε κάθε περίπτωση ένας χορογράφος πριν προχωρήσει στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά και σε βάθος το κείμενο και τη μουσική του έργου, έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το πλαίσιο, το ύφος και τους χαρακτήρες του έργου.

Συζήτηση με τον σκηνοθέτη του έργου

Όπως προαναφέρθηκε και στην ειδικότητα του σκηνοθέτη, η συνεργασία των διαφορετικών ειδικοτήτων σε ένα έργο παραστατικών τεχνών είναι το κλειδί για τη δημιουργική διαδικασία. Έτσι και στην περίπτωση του χορογράφου ενός έργου, η συνεργασία με όλες τις ειδικότητες, αλλά και συγκεκριμένα με τον σκηνοθέτη της παράστασης είναι προαπαιτούμενη. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο χορογράφος θα μπορέσει να γνωρίσει το έργο σε βάθος και να κατανοήσει όλες τις πτυχές του έργου, το ύφος, την ατμόσφαιρα, τους χαρακτήρες και τον ψυχισμό τους, το κοινωνικό πλαίσιο που διαδραματίζεται το έργο, την εποχή, κ.α. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και πολλά άλλα, είναι κεντρικής σημασίας για τη δουλειά ενός χορογράφου, ο οποίος ως στόχο έχει να “ζωντανέψει” τα σώματα των ερμηνευτών και μέσα από τα σώματα να ζωντανέψει και το ίδιο το έργο μέσα από την κινησιολογική του γλώσσα. Ο χορογράφος αφού συλλέξει όλες τις παραπάνω πληροφορίες και αφού λάβει απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις από τον σκηνοθέτη του έργου, μπορεί να προχωρήσει στην έρευνα γύρω από το πλαίσιο του έργου.

Έρευνα γύρω από το χρονικό, χωρικό και κοινωνικό πλαίσιο του έργου / αναζήτηση πηγών έμπνευσης

Στο συγκεκριμένο βήμα, έχοντας την γνώση του κειμένου της παράστασης και της ανάλυσης του έργου, ο/η χορογράφος μπορεί να προχωρήσει στην έρευνα σε σχέση με το πλαίσιο του έργου και στην αναζήτηση έμπνευσης μέσα από αυτά. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μέσα από διάφορες πηγές όπως κείμενα, βίντεο, ταινίες, πίνακες ζωγραφικής, σκίτσα κλπ. Μέσα από την οριοθέτηση του έργου στον χρόνο και στον χώρο τον οποίο διαδραματίζεται, καθώς και μέσα από τις συνθήκες και το κοινωνικό πλαίσιο που επικρατούσε εκείνη την εποχή, ένας χορογράφος μπορεί να κατανοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η ιστορία, καθώς και τον ψυχισμό και τις αντιλήψεις των χαρακτήρων. Όλα τα παραπάνω θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την κινησιολογία, τη δημιουργία κινητικών μοτίβων και τις πιθανές χορογραφίες μιας παράστασης. Πολύ απλά, σκεφτείτε πως η παράσταση σας έρχεται από το μέλλον και η δράση της διαδραματίζεται στο διάστημα, γι’ αυτό το λόγο μπορείτε να διερευνήσετε και να φανταστείτε τον τρόπο με τον οποίο τα σώματα κινούνται στο διάστημα, τον παράγοντα της έλλειψης βαρύτητας, καθώς και τα κοστούμια τα οποία θα φοράνε οι χαρακτήρες τα οποία ενδέχεται να δυσκολεύουν ή και να περιορίζουν τις δυνατότητες κίνησης.

Δημιουργία χορογραφικού σχεδιασμού της παράστασης

Σε αυτό το βήμα, λίγο πριν την έναρξη των προβών με τους ερμηνευτές, ο/η χορογράφος πρέπει να διαμορφώσει το χορογραφικό και κινησιολογικό σχεδιασμό της παράστασης, με μία χαρτογράφηση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την κίνηση της παράστασης. Τα μοτίβα κινήσεων των χαρακτήρων, χορευτικές κινήσεις, χορογραφίες, χωρικές σχέσεις μεταξύ των ερμηνευτών και σε σχέση με το χώρο κ.α. Όλα τα παραπάνω πάντα σε συνάρτηση με τα παρακάτω στοιχεία:

 • τύπος δράσης (περπατάω, τρέχω, πηδάω, σέρνομαι κλπ.)
 • ταχύτητα (γρήγορα, αργά κλπ.)
 • μουσική (κίνηση πάνω στη μουσική ή χωρίς μουσική)
 • χώρος (έκταση, κατεύθυνση, κλπ.)
 • ενέργεια (υψηλή, χαμηλή κλπ.)
 • σώμα ρόλου (σχήμα, μέγεθος, μέρος του σώματος, ιδιαιτερότητες κλπ.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  / ΚΊΝΗΣΗ

Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μέσα από το κείμενο Ο μεταξοσκώληκας του Μίλος Ματσόουρεκ [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β’ Γυμνασίου], θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τα κινητικά μοτίβα σε μία εν δυνάμει παράσταση με το συγκεκριμένο κείμενο.

Ο μεταξοσκώληκας φτιάχνει λογής λογής όμορφα πράματα, μεταξωτά φουλάρια, μπλούζες και γραβάτες, βραδινά φορέματα και τα τοιαύτα, στη ζωή του ο μεταξοσκώληκας έχει κάνει πολλά πράματα, πολύ ακριβά πράματα για τους καλύτερους μόδιστρους και μια φορά γίνεται μεγάλη επίδειξη μόδας στου Κριστιάν Ντιορ, είσοδος μόνο με προσκλήσεις, ντουζίνες αυτοκίνητα κουβαλάνε τους πιο κομψευόμενους ανθρώπους απ’ όλα τα σημεία της γης, ο μεταξοσκώληκας τυχαίνει να περνάει αποκεί, θα πρέπει να ‘ναι ενδιαφέρον, σκέφτεται, και σκαρφαλώνει στα σκαλιά, όμως εκεί, στο κεφαλόσκαλο, στέκεται ο πορτιέρης με τη μεγάλη στολή: έχετε πρόσκληση, κύριε;

Ο μεταξοσκώληκας δεν έχει πρόσκληση, πού θα μπορούσε διάβολε να τη βρει, δεν έχει άλλωστε καιρό να ασχολείται με προσκλήσεις, είναι πάρα πολύ απασχολημένος με την ύφανση όλων αυτών των ωραίων μεταξωτών, ξανακατεβαίνει λοιπόν από τα σκαλιά, κάνει έναν άσκοπο περίπατο γύρω στην πλατεία κι έπειτα γυρίζει σπίτι και πέφτει νωρίς – νωρίς να κοιμηθεί. Τι άλλο να κάνει με τόση δουλειά που τον περιμένει το πρωί.

Μ. Ματσόουρεκ, Ζωολογία,
μτφρ. Σπύρος Τσακνιάς, Στιγμή

Βήμα 1

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι σημαντικό να διαβάσετε και να ξανα διαβάσετε το κείμενο μέχρι να αντιληφθείτε το περιεχόμενο και το νόημά του.

Το συγκεκριμένο κείμενο, όπως αναφέρεται και στο σχολικό βιβλίο, μέσα από τη σύντομη ιστορία του μεταξοσκώληκα ο συγγραφέας προσπαθεί να αποδώσει τα φυσικά γνωρίσματα του ζώου, όπως τα αντιλαμβάνεται και τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Φανταστείτε ότι η συγκεκριμένη ιστορία θα είναι το βασικό κείμενο ή θα αποτελέσει ένα κομμάτι ενός ευρύτερου κειμένου ενός πρωτότυπου έργου όπερας ή μουσικού θεάτρου.

Βήμα 2

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα συζητήστε με την ομάδα σας για την ιστορία, βασιζόμενοι σε ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο, αλλά και σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη φύση του συγκεκριμένου ζώου. Για παράδειγμα:

 • Τι γνωρίζετε για τους μεταξοσκώληκες;
 • Έχετε δει ποτέ από κοντά έναν μεταξοσκώληκα;
 • Πως θα περιγράφατε την κίνηση ενός μεταξοσκώληκα;

Βήμα 3

Σε συνέχεια της παραπάνω συζήτησης, αναζητήστε πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζώο. Από την αναζήτησή σας θα διαπιστώσετε ότι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του μεταξοσκώληκα είναι ο κύκλος ζωής του μέσα από τις μεταμορφώσεις του.

Ο κύκλος ζωής του αποτελείται από 4 στάδια:

 • Στάδιο αυγού
 • Στάδιο προνύμφης (κάμπια)
 • Στάδιο χρυσαλλίδας
 • Στάδιο πεταλούδας

Στο συγκεκριμένο στάδιο είναι πολύ σημαντικό η έρευνα γύρω από τον κύκλο ζωής του μεταξοσκώληκα. Μελετήστε χωριστά την κάθε μεταμόρφωση του μεταξοσκώληκα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε μεταμόρφωσης, πως διαμορφώνεται η μορφή, το σώμα και τα χαρακτηριστικά του ζώου μέσα σε αυτό το ταξίδι; Πως εξελίσσεται η κίνηση του ζώου μέσα σε αυτό το ταξίδι.

Βήμα 4

Αφού ολοκληρώσετε την έρευνα και μαζέψετε πληροφορίες για όλα τα παραπάνω, προσπαθήστε μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό να δημιουργήσετε κινήσεις που να περιγράφουν την κινησιολογία του μεταξοσκώληκα σε κάθε στάδιο της ζωής του μεμονωμένα.

Στάδιο αυγού

 • σκεφτείτε τη στάση του σώματος σας μέσα σε ένα αυγό
 • είσαστε ένα αυγό που μέσα σε μερικές μέρες ετοιμάζεται να εκκολαφθεί

Στάδιο προνύμφης (κάμπια)

 • έχετε μόλις εκκολαφθεί
 • είσαστε μία κάμπια λίγων χιλιοστών
 • ψάχνετε για τροφή
 • ξαφνικά μένετε ακίνητοι, ο “ύπνος”
 • το παλιό σας δέρμα θα σχιστεί και θα αποκολληθεί από πάνω σας
 • το σώμα σας μεγαλώνει

Στάδιο χρυσαλλίδας

 • πλέκετε το νέα σας κουκούλι
 • έχετε εγκλωβιστεί μέσα σε μία φούσκα
 • είσαστε πια μία χρυσαλλίδα, η ζωή σας κρατάει μερικές μόνο μέρες
 • μεταμορφώνεστε σε πεταλούδα

Στάδιο πεταλούδας

 • κόβετε τις κλωστές από το κουκούλι και βγαίνετε έξω στον αέρα
 • είσαστε πια μια πεταλούδα, έχετε μερικές μέρες ζωής να πετάξετε ελεύθερη

Αφού αυτοσχεδιάσετε με κινήσεις για τα 4 στάδια ζωής του μεταξοσκώληκα, προσπαθήστε να καταγράψετε τα μοτίβα κινήσεων που έχετε δημιουργήσει για κάθε στάδιο ξεχωριστά.

Βήμα 5

Στο τελευταίο βήμα, με βάση τα όσα έχετε καταγράψει, προσπαθήστε να ενώσετε τα στάδια και να δημιουργήσετε μία ενιαία χορογραφία που θα αποτυπώνει κινησιολογικά την ζωή του μεταξοσκώληκα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μουσικό θέμα το οποίο κρίνεται πως ταιριάζει στην χορογραφία σας και να ερμηνεύσετε την χορογραφία σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  / ΚΊΝΗΣΗ

Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μοτίβα κινήσεων, και γιατί όχι χορογραφίες, μέσα από την κίνηση αντικειμένων και υλικών καθημερινής χρήσης. Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας βρείτε έναν ανοιχτό χώρο που να μπορείτε να πετάξετε κάτω τα αντικείμενα/υλικά και που να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των σωμάτων.

Βήμα 1

Διαλέξτε 5 αντικείμενα ή υλικά που μπορείτε να βρείτε μέσα στην τάξη ή στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. Προσέξτε τα συγκεκριμένα αντικείμενα/υλικά να μπορείτε να τα πετάξετε στο πάτωμα, με ασφάλεια.

Για παράδειγμα: ένα φουλάρι, μία μπάλα του μπάσκετ, ένα φύλλο εφημερίδας ή χαρτί, ένα ξερό φύλλο δέντρου, μία πλαστική σακούλα

Βήμα 2

Διαλέξτε ένα από τα 5 αντικείμενα και πετάξτε το στον αέρα, σε απόσταση από το σώμα σας. Παρατηρήστε προσεκτικά την κίνηση του αντικειμένου από τη στιγμή που το πετάτε στον αέρα μέχρι τη στιγμή που προσγειώνεται στο πάτωμα. Επαναλάβετε για να παρατηρήσετε προσεκτικά το ταξίδι του αντικειμένου στον αέρα, την ταχύτητα της πτώσης του, την πορεία που ακολουθεί, το μοτίβο των κινήσεων του και τον τρόπο προσγείωσής του.

Βήμα 3

Αφού παρατηρήσετε, όσες φορές χρειαστεί, το ταξίδι του αντικειμένου, προσπαθήστε με το σώμα σας να μιμηθείτε το ταξίδι του μέχρι την πτώση στο έδαφος. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε και να αναπαράγετε το βάρος του αντικειμένου, τη δυναμική κατά την πτώση, την ταχύτητα, την πορεία και το μοτίβο κίνησής του. Προσέξτε με την πτώση! Δεν χρειάζεται να μιμηθείτε την πτώση του αντικειμένου.

Βήμα 4

Όταν ολοκληρώσετε την δημιουργία των κινητικών μοτίβων και των 5 αντικειμένων, μπορείτε να δημιουργήσετε μία χορογραφία συνδυάζοντας αυτά τα 5 κινητικά μοτίβα με την σειρά και τη συχνότητα που θα επιλέξετε. Μπορείτε για παράδειγμα να ξεκινήσετε με την κίνηση της πλαστικής σακούλας και να την επαναλάβετε επί 3 φορές, στη συνέχεια με την κίνηση του φουλαριού επί μία φορά κλπ. κλπ. Στη δημιουργία αυτής της χορογραφίας των αντικειμένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο μουσικό θέμα που σας αρέσει, και “κουρδίζοντας” το σώμα σας στον παλμό και στον ρυθμό της μουσικής να ερμηνεύσετε την χορογραφία σας.

ΒΙΝΤΕΟ

Μελετώντας τις παραπάνω ιδέες, προτάσεις και βήματα, πειραματιστείτε στη δημιουργία του χορογραφικού σχεδιασμού ενός έργου παραστατικών τεχνών. Για να πάρετε και άλλες ιδέες, μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ, Κωνσταντίνο Ρήγο, να μοιράζεται μαζί σας πληροφορίες και εμπειρίες ως χορογράφος έργων όπερας, μιούζικαλ και μουσικού θεάτρου.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, Διευθυντής Μπαλέτου της ΕΛΣ, μιλάει για τις ειδικότητες του χορευτή και του χορογράφου. Παραγωγή βίντεο: Odd Bleat.